HizmetlerimizServices  
Katma Deger Vergisi İadesi

Bilindiği gibi Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 11. maddesinde mal ihracatı ile ihraç kayıtlı teslimleri, 12. maddesinde hizmet ihracatı, 13. maddesinde deniz ve hava taşıma araçları, imal ve inşası, ithali ile, bu araçlara verilen hizmetler, 14. maddesinde ise uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV'nden istisna edilmişlerdir. Yasadaki bu istisna hükümleri nedeniyle, anılan faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Türkiye'de ödenmiş olan ve indirim yoluyla giderilemeyen (yüklenilmiş olan) KDV'nin, yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Rapor'larına göre ortalama bir ay gibi bir sürede vergi dairesinden nakden ve/veya mahsuben alınması sağlanmaktadır.

Bu iade işleminin gerçekleştirilebilmesi için, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler şirketimizce süratle ve titizlikle yapılmakta, bu çalışmalar sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Rapor'larına göre, vergi dairesinden iade alınabilmektedir.

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini ile indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının iade işlemleri de hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

YET YMM A.Ş. de,  KDV iadesi konusunda uygulamada karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri, bu departmanda görevli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve denetim elemanlarınca verilmektedir.
Web sitesi: Betatek