HizmetlerimizServices  
Uluslararasi Bagimsız Denetim

Günümüzün küreselleşen ekonomi dünyası, işletmelerin birleşme, dışa açılma, uluslararası düzeyde karşılaştırılabilme ve finansal kaynak ihtiyaçlarını uluslararası yatırımcılardan karşılamak istemeleri sonucunu doğurmuş, dolayısıyla işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemi bir kat daha artmıştır.

Ancak her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe ilke ve uygulamaları uluslararası düzeyde finansal tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmış; tüm bunlar muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını gerektirmiştir.  

Uluslararası Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz Kapsamında YET YMM A.Ş. de;

Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) ve Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (US GAAP) ile uyumlu bağımsız denetim raporu ve mali tabloların hazırlanması, yayınlanması, konsolide edilmesi, analizlere tabi tutulması ve gözden geçirilmesi işlemlerini içeren hizmetleri,

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Birleşik Devletler Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (US FASB) ve Avrupa Finansal Raporlama Danışmanlık Grubu (EFRAG) tarafından düzenlenmiş muhasebe standartları ile söz konusu örgütlerin şirket faaliyet sistemlerine ilişkin yayınladığı yönetim ve iç kontrol konularındaki yorumlarına ve tavsiyelerine uyumlu işlemlerin değerlendirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi hizmetleri verilmektedir.

Bağımsız denetim kapsamında yapılan çalışmalarımız ile şirket yönetimi, şirket sahipleri ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları) gibi mali tablo kullanıcılarının stratejik, yatırımsal, faaliyetsel ve hedefsel karar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, doğru ve uluslararası kabul görmüş raporlama formatında hazırlanmaktadır.

Web sitesi: Betatek