HizmetlerimizServices  
Türk Vergi Uygulamaları

Türkiyede yürürlükte olan bütün vergilerle ilgili mükellefiyetlerin tesbitinden sonra, tesisi, gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılması, takibi , kontrolü ve yasal tüm sorumlulukların yerine getirilmesi için muhasebe departmanının kurulması, muhasebe planının tesbiti ve uygulamaya konulması işlemleri başta gelen hizmetlerimizdendir.

Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin tabi olduğu başlıca vergi kanunları ise aşağıdaki gibi sayılabilir:

  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Katma Değer Vergisi
  • Damga Vergisi
  • Emlak Vergisi
  • Tapu Harcı
  • Vergi Usul Kanunu

Şirketimiz tüm bu vergi kanunları ile ilgili hizmetlerini bu konuda uzmanlaşmış, tecrübeli uzman ve denetçileri eliyle eksiksiz olarak vermektedir .

Web sitesi: Betatek